Gimnazjum nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Lo5
Lo3
Radio2
« Powrót do Home

Oświadczenie Dyrektora Szkoły

Warszawa, 23 czerwca 2017 r.

Oświadczenie

Uprzejmie informuję, że:

  1. w internecie pojawiły się nagrania Alana W. – naszego tegorocznego absolwenta;

 

  1. sprawa przemówienia na zakończenie nauki w Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi "Przy Łazienkach Królewskich" nie była podnoszona na Radzie Pedagogicznej;

 

  1. w szkole są zasady, które umożliwiają uczniom klas trzecich wygłoszenie pożegnalnego przemówienia, wychowawcy klasy rozmawiają ze sobą, także z uczniami, którzy mogliby się podjąć tego zadania;  

 

  1. Alan, będąc uczniem klasy drugiej w ubiegłym roku szkolnym  występował na zakończeniu klas III, przemawiając w imieniu koleżanek i kolegów;

 

  1. Alan rokrocznie był wyróżniany za swoją postawę i działalność na rzecz szkoły,
    w tym roku szkolnym Rada Pedagogiczna 16.06.2017 r. uhonorowała  ucznia w Księdze Osiągnięć „za wysoką świadomość obywatelską”;

 

  1. Alan nie rozmawiał ze mną na temat chęci wygłoszenia przemówienia na koniec roku szkolnego;

 

  1. w szkole obowiązują zasady, dzięki którym każdy uczeń może się wypowiedzieć, tworzone są warunki do rozwoju uczniów z poszanowaniem ich poglądów.

Przyznaję, że nagranie Alana zamieszczone w internecie sprawiło mi przykrość.

Jestem przekonana, że uczniowie w szkole znają zasady wzajemnego szacunku.

Małgorzata Kułaczkowska

Dyrektor Gimnazjum nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi

"Przy Łazienkach Królewskich"

w Warszawie

Utworzono:  26 czerwca 2017, 16:11
Aktualizacja:  26 czerwca 2017, 16:12
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi