Gimnazjum nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Lo5
Lo3
Radio2
« Powrót do Godziny Pracy

Pedagog

Pedagog – mgr Łukasz Zbroszczyk pokój nr 40

 tel. 22 841 71 61 w. 140; 519 725 705

pomoc materialna: obiady, stypendia szkolne, zasiłki losowe, dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (określone przypadki) i inne

                                        godziny pracy:

poniedziałek

 10:00 – 16:00

Dyżur pedagoga

wtorek

 8:00 – 13:00

Dyżur pedagoga

środa

9:00 – 15:00

15:00-16:00

Dyżur pedagoga

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

czwartek

13.00 – 19:00

Dyżur pedagoga

piątek

 9.00-14.00

Dyżur pedagoga


Na stronie internetowej szkoły informacja szczegółowa na temat dostępnych form pomocy materialnej dla ucznia i rodziny oraz informacja na temat możliwości uzyskania pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej np. w formie dofinansowania obiadów dla dzieci. OPS – ul. Iwicka 19 (informacje o pomocy materialnej dla rodziny).)

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi