Gimnazjum nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Lo5
Lo3
Radio2

PZO

Język polski

  Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego  1.     PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2.     Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17) oraz programu nauczania „Słowa na czasie” . 3.    ...

Historia

HISTORIA - kryteria oceniania Zobacz cały dokument _ PZO 1. Prace pisemne: -          sprawdziany obejmują większą partię materiału np. rozdział lub epokę historyczną, raz w semestrze klasa pisze test wiadomości podstawowych obejmujący dotychczasowy okres nauki (cały dotychczas omówiony materiał); -          kartkówki obejmują...

Wos

  Przedmiotowy system oceniania – WOS   1.     Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt przedmiotowy i podręcznik   oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy. 2.     W przypadku nieobecności na lekcji, obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie notatki, pracy domowej, wiadomości w terminie uregulowanym przez WSO. 3.    Ocenianiu podlegają następujące formy...

Geografia

 Przedmiotowy System Oceniania na lekcjach geografii 1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulamin pracowni i stosować zasady BHP. 2.      Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji swój zeszyt, podręcznik (może być jeden na ławce), zeszyt ćwiczeń oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy. 3.      Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w...

Biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA    1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulamin pracowni i stosować zasady BHP. 2.      Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji swój zeszyt, podręcznik (może być jeden na ławce), zeszyt ćwiczeń oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy. 3.      Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w zeszycie...

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor Gimnazjum nr 7