Gimnazjum nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi

Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Lo5
Lo3
Radio2
« Powrót do Egzaminy

Wymagania - język polski

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego – wyciąg

Uczeń:

     1.    zna lektury

      a)    poznawane w całości

Jan Kochanowski - wybrane fraszki, treny (V, VII, VIII);

William Szekspir Romeo i Julia;
Molier Skąpiec;

Ignacy Krasicki - wybrane bajki;

Aleksander Fredro Zemsta;

Adam Mickiewicz - wybrana ballada, Dziady cz. II, Reduta Ordona;

Bolesław Prus Kamizelka;

Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy;

wybrane wiersze poetów XX wieku;

Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec;

utwór podejmujący problematykę Holokaustu – Tadeusz Borowski Proszę państwa do gazu;

Stanisław Lem - wybrane opowiadanie;

Sławomir Mrożek – Wesele w Atomicach;

Antoine de Saint Exupéry Mały Książę;

wybrana powieść przygodowa – Nienacki Księga strachów;

wybrana młodzieżowa (np. Małgorzaty Musierowicz – Dziecko piątku);

wybrany utwór fantasy Johna Ronalda Reuela Tolkiena - Hobbit);

wybrany utwór detektywistyczny (np. Agaty Christie – 12 prac Herkulesa Poirot);

wybrane opowiadanie z literatury światowej XX w. – Stary człowiek i morze

Jarosław Iwaszkiewicz Ikar

Henryk Sienkiewicz Latarnik

Emmanuel Schmitt Oskar i Pani Róża

wybrana powieść współczesna z literatury polskiej (wybrana przez ucznia);

 inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów: 

b) poznawane we fragmentach:

Homer Iliada i Odyseja;

Pieśń o Rolandzie;

Juliusz Słowacki Balladyna;

 Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego;

Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości);

wybrane mity greckie.


 

    2.    posiada umiejętności:

Uczeń:  

2. odróżnia informacje o faktach od opinii

3. rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski
4. czyta przypisy

5. korzysta ze słowników  (języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów literackich
6. potrafi rozróżniać style (
potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy

7.  dostrzega zróżnicowanie słownictwa (archaizm, gwara, neologizm)

8. rozpoznaje: podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawkę, okolicznik

9. zna rodzaje zdań złożonych

10. dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu (temat, formant)

11. interpretuje tekst kultury (wiersz, proza,)

12. zna pojęcia: narrator, podmiot liryczny, adresat, nadawca, sytuacja liryczna

13. nazywa środki stylistyczne

14. potrafi opisać obraz

15.  rodzaje i gatunki literackie, wskazuje ich cechy

16. tworzy wypowiedzi:

a) opowiadanie,

b) opis sytuacji i przeżyć,

c) zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej,

d) sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia,

f) rozprawka,

g) podanie,

h) życiorys i CV,

i) list motywacyjny,

j) dedykacja
17. rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich;

18. posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny

19. stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie;
 

 

Utworzono:  02 listopada 2015, 17:28
Aktualizacja:  25 sierpnia 2016, 18:46
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi